Fukt finnes overalt

Avfuktning handler om å ta bort fukt fra "feil sted" slik at den ikke forårsaker skade. Med et regulert fuktnivå i luften, kan du unngå fuktproblem, kondens, muggsoppåvekst, råte, oppbygging av is, klebrige produkter ved produksjon med mer.

Fuktskader i hus

I Norden er det vanlig at hus blir utsatt for fuktskader i kjellere, krypkjellere og på loft. En av årsakene til dette er at det veksler mellom fuktige somre og tørre vintre. I tillegg har man også sviktende/ manglende drenering, sviktende/ manglende fuktsikring, konstruksjonsfeil, feil bruk av arealer, lekkasjer etc. 

En avfukter er en investering som bruker å betale seg! Avfukt.no er til for å gi en kortfattet oversikt om hvordan avfuktning kan brukes for å spare økonomiske resurser. For spørsmål angående priser og montering, vennligst gå til "kontakt oss" oppe på menylinjen.