Hva er betongtetting?

Betongtetting handler om å impregnere betongen slik at du stanser vanninntregning. Samtidig beskytter du betongen mot nedbrytende stoffer, samt at du herder og styrker betongen.
Norsk Avfuktning benytter Kryztech som er et Norskprodusert kvalitetsprodukt!

Kryztech -Løser betongproblemet permanent.

BRUKSOMRÅDER

Kryztech brukes til impregnering av:
• Fundamenter og grunnmurer • Balkong/Terassedekker og markbetong • Broer • Avløpsrør • Parkeringsdekker • Garasjer • Tanker • Svømmebasseng • Havbruk - Oppdrettsanlegg • Tunneler • Elementer • Fasader og tak, etc

BESKRIVELSE

Kryztech er en vannbasert, ikke giftig Natrium/Kalisilikatimpregnering med dyp inntrenging i
sementbaserte materialer.
Kryztech tetter mot vanninntrenging, beskytter mot nedbrytende stoffer, herder og styrker
betongen. Katalysatoren, som er tilsatt Kryztech, reagerer med alkali i betongen og danner en vannbarriere.
Kryztech, påført ihht beskrivelsen, endrer ikke kulør, struktur eller andre eksisterende
karakteristika på overflaten den er påført.
Kryztech bygger ingen overflatefilm. Den oppsuges totalt av betongen den er påført.
Kryztech motstår vanntrykk, reduserer suging, siving, algevekst, sopp, korrosjon, spordannelse
og armeringsskader.
Kryztech påvirker herdeprosessen i ny betong, gir en jevn herding, noe som sterkt reduserer
svinnsprekker, samtidig som den impregnerer betongen og øker styrken i betongoverflaten.
Kryztech øker vedheft og levetid på eventuelt malingssjikt/membran, puss og fugemasse.
Kryztech kan brukes over bakken, under bakken og på markplan.

Ønsker du arbeid utført, eller har spørsmål rundt fuktig kjeller, bodarealer, parkeringshus, betong etc. kan du kontakte oss her; http://www.avfukt.no/kontakt